KVA EG HAR GJORT

Programleiar for jubileumskonsert

Programleiar for jubileumskonsert

Vakkert sjølv frå sidelinja! Sjølv om hovudet alltid er i gang med det som skal skje neste gong eg skal på scena, så gjekk songen likevel gjennom konsentrasjon og fornuft og inn i hjartet.

read more
Helene sjekkar inn på Bok&Beat

Helene sjekkar inn på Bok&Beat

Helene Sandvig frå NRK sjekkar inn på Bok&Beat i lag med fleire dyktige forfattarar og skreddarsydd jazzkvartett. Stor stas å få vere med på planlegging, pressearbeid og programleiiing. Sjå meir om arrangementet under

read more
Synlege kundar

Synlege kundar

Å gjere kundane synlege og attraktive er målet. Då er det stas å starte 2018 med kundar som er synlege nasjonalt, regionalt og lokalt.

read more
Bok&Beat

Bok&Beat

Ekkoloddet er programleiar og intervjuar under det aller første Bok&Beat i Fosnavåg konserthus. Hans Olav Lahlum og Trude Teige var mellom gjestene på scena.

read more
Kongeleg folkefest

Kongeleg folkefest

Ekkoloddet fekk æra av å arrangere folkefest i Fosnavåg og vere programleiar då kong Harald opna bølgekraftverket til Waves4Power.

read more
Herøyfiskaren

Herøyfiskaren

I jubileumsboka om Smaragd har Ekkoloddet levert eit kapittel om den hardbarka og godhjarta Herøyfiskaren.

read more

ARKIVET

2017

2017-sommar: Tekst til programbladet til Fosnavåg konserthus

2017-januar-juni: Store og små tekstar, interne og eksterne, heimeside, råd og pressemeldingar, frå ideen rundt ordet til utdelinga av stipend på TEFT-galla då  Sparebanken Møre la om frå GNIST-stipend til TEFT-stipend.

2017-mai: Tekst og innhald til www.visitfosnavaag.no.

2017-våren: Nyskriving og omskriving av reiselivsguiden til Destinasjon Ålesund & Sunnmøre i tillegg til nynorsk-kurs for dei tilsette i DÅS.

2017-våren: Alt av presse- og marknadsføringsarbeid for Herøyspelet, pressemeldingar, drifting av sosiale media og også tekst, innhald og prosjektstyring på programbladet.

2017-våren: Tekst og med frå ide til trykk for magasinet Molo på oppdrag frå Herøy næringsforum.

2017-03: Programleiar for kulturgallaen “Til kulturens pris” i Fosnavåg konserthus.

2017-03: Samtaleleiar under årets 8. mars-arrangement i Aasentunet.

2017-01: Avtale med Møre og Romsdal Venstre om kommunikasjonsarbeid i samband med valkamp og stortingsvalet hausten 2017.

 

2016

2016-08: Gjesteforelesning for masterstudentane ved medieutdanninga på Høgskulen i Volda.

2016-07: Tekst og delvis foto til Havyard Times.

2016-06: Innhald til heimeside og brosjyre for Skotholmen.

2016-6: Pressemeldingar for Sparebanken Møre i samband med tildeling av Gnist-stipend til unge talent.

2016-våren: Alt av presse- og marknadsføringsarbeid for Herøyspelet, pressemeldingar, drifting av sosiale media og også tekst, innhald og prosjektstyring på programbladet.

2016-04: Ørsta og Volda sender ut brosjyre til alle husstandar om kommunereform, intensjonsavtale og folkeavstemming.

2016-04: Herøy næringsforum gir ut magasinet Molo i 35.000 eksemplar. Ekkoloddet har levert dei fleste tekstane i tillegg til språkvask av magasinet.

2016-04: KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal arrangerer sin 20. konferanse om arbeidsmiljø. Eg får lov til å vere programleiar gjennom begge dagane og leie panelsamtalen.

2016-våren: Brosjyre, pressemelding, presentasjon, tidslinje, språkvask og rådgjeving for Ørsta kommune og Volda kommune i samband med kommunereformprosessen våren 2016.

2016-02: Kontrakt med Ørsta og Volda om informasjonstenester i samband med kommunereformprosessen.

2016-01: Jubileumsforedrag for sanitetskvinnene i Herøy som feira 100 år.

2015

2015-11: Foredrag for kontrollutvala på Søre Sunnmøre, Selje og Vågsøy. Om offentlegheit og om kontrollutvala har noko å lære av pressa.

2015-09: Pressemelding for fotoutstillinga til Siv-Elin Nærø og Lise Chapman.

2015-7: Bokomtale av Kleven-boka i Regionavisa. Knut Arne Høyvik skriv “Torill Myren tek pulsen på dagens verft og tilsette på ein flott måte”.

2015-07: Vanylven utvikling gir ut magasin om næringsliv og reiseliv i kommunen. Magasinet blir sendt ut til alle husstandar i Vågsøy, Selje, Vanylven, Sande og Herøy. Ekkoloddet har vore med på idearbeid, levert artiklane og nokre av bilda.

2015-06: Folketalsutviklinga og stadig skeivare kjønnsbalanse er av dei store samfunnsutfordringane på Søre Sunnmøre. Staten har gitt kommunane nye, friske pengar til å drive med informasjon til innbyggarane i samband med kommunereforma. Ulstein kommune valde å bruke ein del av desse pengane til å få Ekkoloddet til å løfte fram problemstillinga knytt til folketal og kjønnsbalanse.

2015-05: Intervju i Journalisten om å slutte som journalist og få heider for “datajournalistikk på sitt beste”

2015-05: Tildelt pris for Årets nettsak, liten redaksjon, av NONA, for “Borte bra, heime verst”.
Artikkel på www.medier24.com
Artikkel på www.smp.no

2015-06: Pressemelding for Fosnavågkonferansen på oppdrag frå Herøy Næringsforum.

2015-06: Bokslepp, jubileumsboka til Kleven.
Artikkel i Smp ut frå boka om ringverknader
Artikkel i Smp ut frå boka om eigarforhold
Artikkel på Nett.no om boka
NRK Møre og Romsdal frå boksleppet

2015-06: Pressemeldingar for Sparebanken Møre i samband med tildeling av Gnist-stipend til unge talent.

2015-05: Tildelt pris for Årets nettsak, liten redaksjon, av NONA, for “Borte bra, heime verst”.

2015-05: Molo, reportasjemagasin frå Herøy.

2015-04: Møre og Romsdal journalistlag tildelte Featureprisen 2014 til meg og grafikar Liv-Jorunn Håker Ottesen for Borte bra, heime verst.
http://www.smp.no/nyheter/article10865251.ece

2015-04: Det siste eg gjorde i Sunnmørsposten før eg slutta var ein artikkelserie om vald mot barn. Nettversjonen er no nominert av Mediebedriftenes Landsforening til Årets digitale historie. Stas å bli nominert i lag med mange særs sterke kandidatar.

2015-04: Sunnmøre politidistrikt arrangerer konferanse om vald i nære relasjonar. Nærare 200 deltakarar frå heile Sunnmøre. Ekkoloddet får oppdraget med å leie konferansen.

2015-03: Sunnmørsbadet opnar og får ny heimeside. Ekkoloddet har levert tekst.

2015-02: Pressemelding, ope møte i Ulstein om kommunereform

2015-02: I gang med arbeidet for Herøyspelet
Styret kunngjer at ein opnar for påmelding og avtalen med Ekkoloddet.

2014-12/2015-02: Prosjektleiar og forfattar, jubileumsboka til Klevenkonsernet

Kontakt Ekkoloddet

torill@ekkoloddet.no

Tlf. +47 902 01 235