EKKOLODDET

NÅR DU VIL VERE SYNLEG OG ATTRAKTIV, BYGGE OG BEVARE EIT GODT RYKTE.

 

 

Pressemeldingar
Godt nytt må nå flest muleg. Dårleg nytt må seiast på best muleg måte.
Tekst og innhald

Å skrive er også eit fag. Det skal gå raskt og vere rett.
Og det må skrivast slik at folk forstår, anten det er kronikkar, artiklar til magasin, innhaldsmarknadsføring og interninformasjon, brosjyrar, årsmeldingar eller anna.

Nettsider og sosiale media

Heimesider gir fakta og nyheiter.
Sosiale media gir engasjement og synlegheit.
Samspelet mellom desse bygger
bedrifta sitt gode namn og rykte.

Prosjektleiar
Ekkoloddet samarbeider med grafisk byrå og fotograf og er prosjektleiar på heile kommunikasjonspakkar.
Mediehandtering

Medietrening og råd om mediehandtering
i gode og vonde dagar.
Både kurs og hjelp i konkrete saker.

Program- og debattleiing

Ekkoloddet leverer når du skal halde trådane i programmet
eller halde debattantane i øyrene.

Når du vil
vere synleg og attraktiv
bygge og bevare eit godt rykte,
då kan eg hjelpe

Kundeliste

Cann
Destinasjon Ålesund&Sunnmøre
Ervik & Sævik
ExLevel
elleMelle
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fosnavåg Konserthus
Frøystad
Gnist barnehager
Hafast
Haugeseminaret
Hav Group
Havila Holding
Havila Kystruten
Havila Shipping
Havyard Group
Herøy kommune

Herøy næringsforum
Herøyspelet Kongens Ring
Høgskulen i Volda
I&M
Kleven
Maritimt Magasin
Møretrygd
Møre og Romsdal Venstre
Norges Rederiforbund
Norwegian Electric Systems
Norwegian Greentech
Nye Ålesund kommune
Pelagisk Forening
Plany
Region Ålesund
Sjømannskirken/Hjem
Skotholmen
Sparebanken Møre
Sula kommune
Sunnmøre politidistrikt

Sunnmøre Regionråd
Sunnmørsbadet
Sunnmørshus
Tafjord
The North West
Ulstein kommune
Ulstein læringsarena
Vanylven kommune
Vanylven næringsutvikling
Vest kontroll
Vestvang bokhandel/Herøy folkebibliotek
Volda kommune
Wattn
Waves4Power
Ørsta kommune
Aasentunet
Ålesund kommune
Ålesund kommune/Framtidslaben

Ekkoloddet har opa kundeliste.

Å vere opa om kven ein jobbar for er like sjølvsagt som at ein ikkje fortel om kva ein gjer for dei ein jobbar for.

 

Kontakt Ekkoloddet

torill@ekkoloddet.no

Tlf. +47 902 01 235