Kan du skrive ei god pressemelding, kan du det du treng om kommunikasjon.

Det er spissformuleringa eg bruker i møte med studentane ved bachelor-studiet i PR og kommunikasjon ved Høgskulen i Volda.

Gjennom ei undervisningsveke vert dei drilla i skriving av pressemelding med tankegang rundt målgruppe, nyheitskriterie og timing. Veka vert avslutta med intervju der dei får oppleve alt frå talepunkt og medietrening til intervju i studio og evaluering etterpå.