Gode og rette ord ord er eit sterkt våpen også i sals- og rekrutteringsarbeid. Ord skaper forståing og gir påvirkning. Slik er definisjonsmakt reell makt. Hausten 2019 tok to av kundane til Ekkoloddet dette på alvor, kasta seg på djupt vatn og ville lære seg eit nytt språk. Kva ord skulle dei bruke når dei fortel om bedrifta og kva dei styrer med?

Dyktige fagfolk som kan alt om sitt felt pratar lett på eige fagspråk. Men kva skjer når den du skal snakke med har eit anna språk? Korleis kan du snakke slik at du når fram til dei som skal kjøpe tenestene eller produkta dine? Eller til folk du vil ha med som nye tilsette?

Gjennom gode pratar med nøkkelpersonar i bedriftene kom Ekkoloddet med forslag til nye ord, nye slagord og eit nytt språk for bedriftene. Desse vart presentert med eksempel på bruk både i pressemeldingar og heimeside, i sosiale media og marknadsføring.