Tekst og innhald

Og skrivast slik at folk forstår anten det er kronikkar, artiklar til magasin, innhaldsmarknadsføring
og interninformasjon, brosjyrar, årsmeldingar eller anna.