Hausten 2017 har Ekkoloddet halde kurs i kriseforståing og mediehandtering, mellom anna på på Storfjord Hotel. Kursa har handla om å gjenkjenne dei snikande krisene og korleis ein skal handtere den akutte krisen. Kursa vert tilpassa dei ulike gruppene både i lengde, innhald og med skreddarsydde eksempel alt etter kven som deltek.