Å vere kommunikasjonsansvarleg for The North West er samansett. Her er skal det ligge forståing for arrangement og regionutvikling i botn, og eg har hatt stor nytte av den breie samfunnskunnskapen eg har samla.

Arbeidet har vore alt frå fotografering og sosiale media til råd, strategi og det å vere prosjektleiar for samarbeidet med fem ulike klasser ved Høgskulen i Volda som hadde fleire og ulike oppdrag.

Det har vore utfordrande og interessant. The North West er fortsatt i støypeskeia, det skal gåast på mange nye stiar og tenkast utenkte tankar. Men det er også noko av det fine med The North West. Konferansefestivalen har bryte grenser, teikna nye kart og gitt Nordvestlandet noko nytt.

Saman skaper vi framtidas region.